The streaming of life is begonnen als een onderzoek naar hoe digitale content op scéne te zetten. Onder coaching van het theatercollectief NINETIES PRODUCTIONS,  die ons uitnodigde in hun greenkey-studio te Amsterdam, konden we op zoek gaan naar hoe het theatrale te vermengen met het digitale.
Mede dankzij hun expertise en ervaring over virtueel theater zijn we tot the streaming of life gekomen. Een eenmalige online performance waar we onderzochten hoe inhoud en vorm konden samenkomen in een live virtuele ruimte.Vanuit dit onderzoek is onze theatervoorstelling the memeing of life ontstaan.

Dinsdag.org
Doet een Streaming of life.
U mag kiezen
Hoe het zich naar u zal ontvouwen
via
een interactieve
scrolling
ervaring
experience
oftewel
De swipe soirée
zal u afdalen
Of opstijgen
Of heen en weer swipen
door de diepste krochten
langs de donkerste kamertjesnaar de hoogste hoogtes
doorheen
de
internet
geschiedenis.